Equipo

Os máximos garantes do traballo da Cátedra son o apoio das institucións que a conforman, o know-how do equipo que a integra e unha ampla rede de colaboradores.

Composición

O Equipo da Cátedra Cruz Roja Española integrámolo profesionais do ámbito universitario e do terceiro sector, xunto cun nutrido grupo de asesores externos que conforman o Comité Técnico Asesor e que colaboran coa Cátedra aportando os seus coñecementos e experiencia profesional en diversos ámbitos de traballo.
Fidel Martínez Roget

Fidel Martínez Roget

Director académico

Foi membro da comisión redactora do Máster de Xerontoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, estudos nos que participa como docente desde que, fai máis de 20 anos, se puxera en marcha o Graduado Superior en Xerontoloxía; tamén director do Máster en Dirección e Xestión de Centros, Recursos e Servizos para a Atención á Dependencia da USC.

Director do grupo de investigación Métodos Cuantitativos e profesor titular do departamento de Economía Aplicada, unha das súas principais liñas de investigación está relacionada coa análise do benestar. Dentro desta liña de investigación ten publicado artigos científicos en revistas de elevado impacto como Regional Studies ou Social Indicators Research.

Ver ORCID

Manuel Gandoy Crego

Manuel Gandoy Crego

Codirector

Profesor titular do departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde pública, Enfermaría e Mediciña da Universidade de Santiago de Compostela e director do grupo de investigación Dependencia, Xerontología e Xeriatría, foi membro da comisión redactora do Doutoramento e do Máster en Xerontología, estudos que coordina desde o ano 2009.

Cunha experiencia docente de máis de 20 anos, foi director do Máster en Dirección e Xestión de Centros, Recursos e Servizos para a Atención á Dependencia da USC. No ámbito da investigación está especialmente interesado nos estudos relacionados co coidado das personas maiores, eido no que ten publicacións en revistas de alto impacto como Maturitas, BMC Geriatrics ou Archives of Gerontology and Geriatrics.

 Ver ORCID

Belén Vázquez Sampayo

Belén Vázquez Sampayo

Técnica de xestión

Licenciada en Ciencias Políticas e con máster en Marketing e Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela, centra a súa carreira profesional na investigación social e de mercados e na xestión de proxectos. Ten asumido cargos de responsabilidade en diversas empresas demoscópicas e de consultaría estratéxica, e na actualidade aporta coñecementos e experiencia á Cátedra desde Cruz Vermella.

Na área da saúde coordinou investigacións sobre satisfacción e atención integral a pacientes, estudos para avaliar a calidade dos servizos sanitarios e proxectos de innovación social aplicada a pautas e hábitos de consumo e coidado, poñendo sempre á persoa no foco de análise e apostando pola humanización do dato.