Observatorio

Estudar e interpretar a realidade das persoas maiores require de traballo constante e minucioso, acompañando a toma de decisións e a definición de estratexias que melloren a súa calidade de vida. 

Investigación

No noso labor de divulgación e recompilación creamos esta ferramenta para pór en valor as principais investigacións que desenvolvemos ao redor da calidade de vida dos maiores, xunto coa de outras entidades e axentes sociais. Deste modo, compartimos coñecementos e promovemos sinerxías entre a comunidade académica e o tecido socioempresarial.