Presentación

As sinerxías entre Cruz Roja Española e a Universidade de Santiago de Compostela permiten promover a docencia, a investigación, o desenvolvemento e a innovación aplicadas á mellora da calidade das persoas maiores.

Fotografía de una mujer

Carmen Colmeiro, presidenta autonómica
de Cruz Vermella en Galicia

Desde os seus inicios o motivo que con máis forza ten movido a Cruz Vermella é a atención a persoas vulnerables para paliar a súa situación, mellorar as súas condicións de vida e acompañalas en situacións de dificultade.

Do mesmo xeito, en todo este tempo e mentres desenvolviamos o noso labor, fomos adquirindo un enorme coñecemento coa intención de estar á vangarda en procesos de apoio a aquelas persoas que o precisan, e entre as cales as persoas maiores sempre foron un colectivo prioritario na nosa atención.

Froito desa vontade de seguir obtendo e espallando coñecemento, así como de promover a investigación no colectivo de persoas maiores, establecemos desde 2016 unha alianza coa Universidade de Santiago de Compostela que leva consigo a creación desta “Cátedra Cruz Roja Española para a mellora da calidade de vida das persoas maiores” na cal unimos esforzos para un obxectivo común e definido.

Recoñecemos ademais na USC, unha entidade tamén centenaria, arraigada na sociedade galega pero con vocación internacional e orientada á excelencia académica, a un aliado de confianza para promover e desenvolver un coñecemento que se traduza en accións e programas que melloren o benestar da nosa sociedade, e moi especialmente das nosas persoas maiores.

Facemos tamén unha invitación a todas aquelas persoas que forman parte da comunidade universitaria e da sociedade a achegarse ao noso labor e coñecer o importante papel que sempre teñen desempeñado, e van seguir facendo no futuro, as persoas maiores para as cales dedicamos esta Cátedra.