A Cátedra Cruz Roja Española para a mellora da calidade de vida das persoas maiores está desenvolvendo un estudo para coñecer como está afectando a situación de pandemia por COVID-19 ás persoas maiores.

A través dunha investigación cuantitativa a poboación de 65 anos ou máis en Galicia, realizada mediante unha enquisa telefónica, preténdese afondar nas diferentes dimensións da calidade de vida das persoas maiores e analizar o impacto que a pandemia está tenfo nelas.

Proximamente avanzaranse is detalles e resultados desta investigación. 

Fotografía de un hombre con mascarilla