Cruz Roja realizou un interesante estudo sobre a soidade das persoas maiores que viven solas en Navarra, en colaboración co Programa Innova, a Fundación Caja Navarra, a Fundación “la Caixa”, o Observatorio de la Realidad Social e a Universidade Pública de Navarra.

O estudo arroxa información sobre posibles propostas para o deseño de intervencións en materia de soidade, sinalando que estas deberán ir enfocadas a mellorar a calidade de vida das persoas en proceso de envellecemento que presenten ou poidan presentar soidade na contorna en que estas persoas viven. Desta maneira poderase intervir tanto desde o ámbito privado como desde o público con perspectiva local e participación comunitaria.