PREMIO MELLOR RESIDENTE DE XERIATRÍA 2022-2023: MIGUEL SÁNCHEZ ORTIZ. Centro: HOSPITAL SAN JOSÉ DE TERUEL

  • Parabén polo Premio ao Mellor Residente de Xeriatría. Que aspectos do traballo que desenvolviches como residente en Xeriatría cres que, ao teu xuízo, foron determinantes na concesión deste premio que recibiches da SEGG?

Creo que varios aspectos foron determinantes. En primeiro lugar, a atención ao paciente maior foi o núcleo da miña actividade diaria. Tentei aprender a comprender as complexas necesidades médicas, emocionais e sociais dos nosos maiores. Ademais, considero que a colaboración cos meus titores foi esencial no meu desenvolvemento profesional. Esto permitiume adquirir coñecementos e habilidades que apliquei na miña práctica diaria.

Por último, complementei a miña experiencia clínica cun constante compromiso co estudo e a investigación científica. Levei a cabo pequenas investigacións no campo da Xeriatría.

En resumo, creo que foi a combinación dunha atención centrada no paciente, a colaboración cos meus titores e o meu compromiso co estudo e a investigación o que me levou á concesión deste premio.

  • Cales foron as túas motivacións principais á hora de escoller esta especialidade

A miña elección da especialidade de Xeriatría baséase nunha combinación de motivacións persoais e profesionais. A atención ás persoas maiores sempre me chamaba a atención, supoñía un reto para min. A Xeriatría ofrece un enfoque integral que non só céntrase nas enfermidades, senón tamén na calidade de vida, a funcionalidade e a atención centrada no paciente. Opino que a Xeriatría é un campo en constante evolución.

  • Que beneficios cres que a Xeriatría, como especialidade médica, achega á sociedade en xeral e á calidade de vida das persoas maiores, en particular?

Creo que son varios os beneficios:

  • Unha atención especializada, centrada nas necesidades médicas, emocionais e sociais das persoas maiores. Os geriatras estamos capacitados para comprender e abordar as complexas condicións médicas que afectan a esta poboación, o que conduce a unha atención médica máis precisa e efectiva.
  • Procura de mellorar a calidade de vida: Traballamos na promoción da independencia funcional, o manexo das enfermidades crónicas e a prevención de dependencia, o que permite ás persoas maiores manter a súa autonomía e gozar dunha mellor calidade de vida.
  • Coordinación de coidados: Adoitamos traballar en equipo con outros profesionais da saúde e especialistas para coordinar a atención de pacientes maiores.

En resumo, a Xeriatría desempeña un papel vital na mellora da atención e a calidade de vida das persoas maiores, ao abordar as súas necesidades específicas e garantir unha atención médica de alta calidade e centrada no paciente.

  • Na túa opinión que debe mellorar na atención prestada desde os servizos de Xeriatría para que o seu impacto sobre a mellora da calidade de vida das persoas maiores aumente?

A educación e concienciación tanto dos pacientes como dos seus familiares/coidadores. Deben estar mellor informados sobre as necesidades específicas da poboación maior. A educación sobre o envellecemento saudable e as opcións de atención dispoñibles pode mellorar a toma de decisións e a prevención de enfermidades ou as súas complicacións. Tamén promover estilos de vida saudables, programas de exercicio físico adaptado e o manexo das enfermidades crónicas e identificar as súas descompensacións. Non esquecer a coordinación dos coidados entre os diferentes niveis asistenciais e a asistencia social.

  • No ámbito da Xeriatría, cres que se ten en conta suficientemente a calidade de vida das persoas maiores cando se adoptan decisións sobre a saúde dos pacientes?

Si, desde a valoración xeriátrica integral os geriatras estamos capacitados para avaliar e ter en conta aspectos máis aló das enfermidades de maneira individual e os tratamentos. Esto é esencial para tomar decisións tendo en conta a calidade de vida.  Cada vez máis se promove a toma de decisións compartida, na que os pacientes e as súas familias participan activamente no proceso de toma de decisións. Esto garante que as preferencias e valores do paciente intégrense na atención médica, o que pode mellorar a calidade de vida.

  • Cal cres que é o mellor modo de valorar ou ter en conta a calidade de vida nos servizos de xeriatría?

Cunha adecuada valoración xeriátrica integral e a planificación anticipada de coidados estariamos a dar un gran paso para valorar e ter en conta a calidade de vida da persoa, sen esquecer a autonomía do paciente.

Moitas grazas polo teu tempo e coñecemento, Miguel!