O Centro de Investigación Ageingnomics- Fundación MAPFRE presentou recentemente o 2º informe que mide o estado da poboación maior de 55 anos en España a través do seu consumo.

Entre as interesantes conclusións do II Barómetro, obsérvase que, lonxe do “inverno demográfico” e unha concepción negativa do envellecemento, España é un dos países do mundo con maior calidade de vida e acceso a internet, tamén para os maiores. Fronte aos estereotipos que se instalaron na nosa sociedade, froito de séculos e séculos nos que a vida activa e sa finalizaba antes dos 50 anos, o estudo do Centro de Investigación Ageingnomics demostra unha realidade ben distinta: a coñecida como xeración silver ten capacidade de gasto e estase adaptando sen problemas ao comercio electrónico.