A Cátedra Cruz Vermella (USC), como parte da súa actividade e dando cumprimento a un dos seus obxectivos, convoca a I Edición dos premios a Traballos de Fin de Máster (TFM) e a Traballos de Fin de Grao (TFG) nos que se estuden ou analicen aspectos da calidade de vida ou benestar nos adultos maiores (e.x., saúde, economía, relacións e integración social).

Os premios están dirixidos ao estudantando de nacionalidade española ou extranxeira da Universidade de Santiago de Compostela, que defenda ou defendera durante os cursos académicos 2020-2021 e 2021-2022 o seu TFM/TFG.

Podes atopar toda a información sobre a convocatoria en: https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/114845/carga.htm

https://sede.usc.es/csv/F102-47AC-4231-A7E7