O aumento da lonxevidade supón, a nivel internacional, unha demostración do logro dos avances científicos que permitiron unha mellora da calidade de vida. Con todo, esta mellora, máis aló da prolongación da esperanza de vida, non é igual en todas partes. O fenómeno da lonxevidade supón un cambio paradigmático na forma de entender e asumir o envellecemento que impacta de cheo nas políticas sociais e económicas de todos os países (Ramos-Feijóo, 2022).

Este novo modelo de envellecemento pon de manifesto a natureza heteroxénea do colectivo de persoas maiores no que cada vez máis as persoas fanse cargo dun papel de participación directa na vida comunitaria con achegas claramente enriquecedoras. Con todo, na literatura revisada observouse un forte vínculo entre edadismo, en forma de estereotipos negativos, prexuízos e discriminación cara ás persoas maiores, e riscos para a súa saúde física e mental (Hernández Gómez, Sánchez Sánchez, Fernández Domínguez; 2022), á hora de establecer, crear e desenvolver novos modelos de apoio e coidado dirixidos a este colectivo.

Aínda que a Organización Mundial da Saúde asegura que 1 de cada 6 persoas maiores no mundo sofre algún tipo de malos tratos asociados á súa idade, este problema, o dos malos tratos e as persoas maiores, esixe unha perspectiva máis ampla.

Desde as distintas administracións e entidades de acción social promóvese o bo trato para promocionar o trato adecuado e protección fronte aos malos tratos ás persoas maiores, e apóstase por promover un marco positivo de convivencia coas persoas maiores así como previr, protexer e apoiar a aquelas que sofren, sufriron ou poderían sufrir calquera tipo de malos trato.

Unha forma de abordar e fomentar o bo trato é mediante actividades en primeira persoa como o relato “Eu son Elvira”, realizado pola Xunta de Galicia en 2015, pero cunha temática e contido vixente.

Convidámosvos a ler este relato, o da mindoniense Elvira, que nace da reflexión e dunha autocrítica sincera e auténtica, imprescindible para mellorar como persoas e, sobre todo, para crecer como profesionais da Xerontoloxía, segundo indícannos as súas autoras. Que gocedes da lectura!