A directora xeral da compañía Amavir, Lourdes Rivera, recibiu a principios de novembro 2023 o premio Profesional do sector, outorgado polo Grupo SENDA. O galardón, entregado por José Fernández, delegado da área de Gobierno de Políticas Sociais, Familia e Igualdade do Concello de Madrid, é un recoñecemento pola súa traxectoria de máis de 25 anos no sector sociosanitario e a súa dedicación ao coidado e benestar das persoas maiores e dependentes.

Na edición XIV Premios SENDA recoñeceuse o labor de persoas, institucións, empresas e profesionais que se esfuerzan por mellorar a calidade de vida das persoas maiores e/ou en situación de dependencia, e que fomenta a autonomía persoal e o envellecemento activo.

Amavir é unha das compañías líderes en España na atención a persoas maiores e dependentes. Nace en 2017 como froito da unión entre Amma e Adavir, dúas empresas con máis de 25 anos de experiencia no sector das residencias de anciáns e centros de día para maiores. Presente en 7 Comunidades Autónomas e cun persoal de 4.500 profesionais, xestiona un total de 43 residencias e unhas 8.000 prazas (entre residenciais e de centro de día). Ademais, Amavir conta cunha ampla oferta de prazas en réxime de residencia concertada en todos os seus centros.

Dada a relevancia destes premios para a mellora da calidade de vida das persoas maiores, entrevistamos a Lourdes Rivera para coñecer, en primeira persoa, que significa este recoñecemento á súa traxectoria laboral nun ámbito de especial relevancia para o colectivo de persoas con 65 e máis anos.

Grazas, Lourdes, polo teu tempo. E noraboa por este premio!

Parabén por recibir o Premio SENDA profesional do sector. Durante a súa traxectoria profesional de máis de 25 anos na asistencia socio-sanitaria dedicada ás persoas maiores Que cambios asistenciais cre que tiveron máis impacto positivo na calidade de vida das persoas maiores usuarias destes servizos?

Moitas grazas pola felicitación. Ao longo deste tempo vin como se foi profesionalizando o sector e eso conlevou unha mellor atención aos usuarios. Temos unha carteira de servizos moito máis ampla, gañamos en experiencia, mellorando e adaptando os nosos protocolos e pautas de traballo ás necesidades de cada usuario, avanzando cada vez máis nunha atención individualizada. Gañamos tamén en comodidade, con centros que tentan ser unha prolongación dos fogares, baseados en unidades de convivencia. E, por último, demos tamén avances no respecto á intimidade e dignidade das persoas maiores, entre eles, por exemplo, a progresiva eliminación de suxeicións en residencias.

No sector socio-sanitario, cre que se debe ter máis en conta a calidade de vida das persoas maiores cando se adoptan decisións sobre a súa saúde?

Debemos poñer á persoa no centro do noso traballo. Indubidablemente, hai cuestións organizativas que temos que ter en conta, porque nunha residencia hai moitos traballadores, quendas, procesos de traballo. Pero, dentro de eso, temos que esforzarnos ao máximo por respectar os desexos das persoas maiores acerca de como queren seguir vivindo a súa vida. E o mesmo con como afrontar a enfermidade ou, mesmo, o propio proceso de morte. Creo que en esto estamos a dar tamén pasos moi importantes, cos modelos de Atención Centrada na Persoa (ACP), os testamentos vitais e os documentos de instrucións previas.

Que habilidades persoais e competencias profesionais cre que permiten aos profesionais socio-sanitarios, en contacto directo coas persoas maiores, estar en mellor disposición de desempeñar o seu traballo e impactar positivamente na súa calidade de vida?

Neste sector, os profesionais o son todo, porque é un traballo en estreito contacto coas persoas maiores, creando con eles uns vínculos case familiares. Neste sector, necesítanse ter coñecementos técnicos, pero tamén habilidades persoais, como a empatía e o agarimo. Ambas as cousas son fundamentais, porque as residencias somos fogares e debemos procurar que os maiores se sentan como na casa pero con todas as atencións especializadas que requiren. É por eso que debemos traballar tamén en motivar ao persoal para que estea contento co seu traballo e en proporcionarlles formación continua para que melloren os seus coñecementos e habilidades.